Pesten op de werkvloer

Het is vandaag 19 april, de landelijke dag tegen het pesten. Nu denk je misschien dat het gaat om het pesten van kinderen op het schoolplein, maar wist je dat er in Nederland naar schatting vier miljoen verzuimdagen zijn door pesten op het werk? 

Pesten op het werk is misschien niet zo bekend maar is wel een groot persoonlijk en maatschappelijk probleem. Soms worden medewerkers gepest door een werkgever of manager die bijvoorbeeld onredelijke eisen stelt of de werknemer vaak onterecht bekritiseert. Pesterij kan ook komen van collega’s die jou uitsluiten of dwarszitten bij het uitvoeren van je werkzaamheden.

Wat kun je als werknemer doen als je gepest wordt?

Allereerst kun je dit melden bij de werkgever. Die is direct of indirect verantwoordelijk voor een goed werkklimaat. De werkgever moet duidelijk aangeven dat pesten op de werkvloer niet wordt getolereerd.

Maar wat als de werkgever of manager zelf degene is die pest? De werknemer kan dit wel rechtstreeks bij de werkgever of manager aankaarten, maar het is goed mogelijk dat dit teveel spanning oplevert. Dan is er in grotere organisaties nog de mogelijkheid om naar de HR-afdeling te stappen.

De HR-afdeling doet er verstandig aan om een dergelijk signaal serieus te nemen. Als de werknemer de situatie uiteindelijk niet meer aankan en zich ziekmeldt, heeft dit nadelige gevolgen voor de werknemer, maar zeker ook voor de werkgever.  Want een arbeidsconflict of ziekmelding van de werknemer heeft altijd invloed op de sfeer in het bedrijf. Het kan er zelfs toe leiden dat andere werknemers ook niet meer durven te zeggen wat ze dwarszit. Of dat er een achterkamertjescultuur ontstaat.

Gevolg:lagere productiviteit, een hoger ziekteverzuim en juridische procedures, met alle problemen en kosten van dien. Ook is het een gemis voor d e werkgever als werknemers goede ideeën niet meer durven voor te leggen uit angst voor de reacties van de werkgever of van collega’s. Of als een werknemer besluit om ergens anders te gaan werken uit onvrede over de werksituatie.

Klaas

Klaas werkte al heel lang bij de overheid. Hij was opgeklommen tot IT-teamleider en moest nu in een reorganisatie met zijn team opgaan in een grotere afdeling bij een ander departement. Hij gaf bij zijn werkgever aan hier bezwaar tegen te hebben,  UIteindelijk werd ik als mediator ingeschakeld. In gesprekken met Klaas werd duidelijk dat hij eigenlijk al jaren weg wilde omdat hij, in zijn eigen woorden, ‘de mannencultuur’ niet meer aankon.

Klaas voelde zich alleen staan en wilde eigenlijk niet meer praten. Uiteinelijk  stemde hij toch in met een gesprek met HR. Daarin kwam naar voren dat HR intensief naar een passende andere werkplek voor Klaas had gezocht, maar dat dit nog niet was gelukt. Klaas wist niet dat er al zoveel moeite voor hem was gedaan en langzaam kreeg hij weer vertrouwen in HR en in een goede afloop. Een juridische procedure was niet meer nodig.

Een mediator kan helpen

Het verhaal van Klaas laat zien hoe een mediator, die oog heeft voor de belangen van beide partijen, kan helpen. In een veilige sfeer – voor zowel de werkgever als de werknemer – kan worden achterhaald hoe de situatie is ontstaan en hoe deze verbeterd kan worden. Door dingen tegen elkaar uit te spreken en naar elkaar te luisteren, kunnen werkgever en werknemer de eerste stappen zetten naar een open en veilige werkvloer. En ja dat is ook voor de werkgever van groot belang, want een goede werksfeer zorgt ervoor dat de werknemer bereid is een stapje harder te gaan lopen!