Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de uitgever. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de uitgever.

U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciƫle exploitatie van deze informatie.

De uitgever

De uitgever betreft Partiman Mediation en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74399152.