Conflicten in particuliere en familiesituaties hebben veel impact.En emoties kunnen hoog oplopen. In veel van deze gevallen kan mediation uitkomst bieden. Hieronder staan een aantal voorbeelden van conflicten waarbij mediation heeft bewezen dat het werkt.

Samengesteld gezin/ Stiefgezin

Een stiefgezin, of samengesteld gezin, is een gezin waarbij minimaal één ouder een kind heeft uit een vorige relatie. In Nederland zijn er ongeveer 184.000 van deze gezinnen. Een stiefgezin wordt gevormd na echtscheiding of na overlijden van een van de ouders.
De samenstelling van deze gezinnen verschilt vaak doordeweeks en in het weekend. Kinderen kunnen zowel bij de ene ouder als bij de andere ouder te maken krijgen met een samengesteld gezin. Het is dan ook niet gek dat de verhouding tussen de ouders en de kinderen behoorlijk onder druk kan komen te staan.
Mediation kan in deze stressvolle situaties helpen. Als mediator zorg ik ervoor dat jullie met elkaar in gesprek blijven en naar elkaar (leren) luisteren. Op deze manier komen de problemen boven tafel. Ik kan jullie helpen om tot een oplossing te komen waar iedereen zich in kan vinden.

Verdeling erfenis

Het overlijden van een ouder brengt veel emoties met zich mee. Niet iedereen gaat op dezelfde manier met deze emoties om. Dit kan dan ook tot onenigheid leiden bij het verdelen van de erfenis.
Gemiddeld duurt de afwikkeling van een nalatenschap een half jaar tot een jaar. Je kunt een erfenis namelijk pas verdelen als alle erfgenamen het met elkaar eens zijn. Als de verhoudingen tussen familieleden dan toch al stroef verlopen, is de kans op onenigheid groot. Om te voorkomen dat de rechter moet gaan bepalen hoe de erfenis verdeeld moet worden, en de verhoudingen blijvend verstoord raken, kan een mediationtraject worden gestart. Ik zal als mediator het proces van de verdeling van de erfenis begeleiden. Daarbij zullen de belangen van alle erfgenamen mee worden genomen.

Burenconflicten

Een conflict met de buren kan veel invloed hebben op het woongenot. Zo’n conflict kan bijvoorbeeld ontstaan door geluidsoverlast of een te hoge boom in de tuin van de buren. Als mediator help ik jullie om met elkaar in gesprek te gaan en om naar elkaar te luisteren. Hierdoor kan de angel uit het conflict worden gehaald en kan een oplossing worden gezocht die voor iedereen aanvaardbaar is. Uit ervaring weet ik dat rond de 70% van de conflicten op deze manier opgelost kunnen worden.

Uitgangspunten mediation

  • Mediation is vrijwillig. Alle partijen zitten vrijwillig aan tafel;
  • Mediation is vertrouwelijk. Alle partijen verplichten zich tot geheimhouding. Dit geldt ook voor de mediator. Dat betekent dat alles kan worden besproken;
  • De mediator is neutraal en onafhankelijk. Dat wil zeggen dat de mediator geen belang heeft bij de uitkomst van de mediation. De mediator is er voor beide partijen;
  • Mediation kan op ieder moment worden afgebroken door partijen;
  • Mediation is laagdrempelig en persoonlijker dan een rechtszaak.

Werkwijze mediation

Als partijen besluiten om tot mediation over te gaan, volgt er een gratis intakegesprek. Het doel van dit gesprek is om kennis te maken en de procedure uit te leggen. Vervolgens krijgen partijen de gelegenheid om hun kant van de zaak te belichten. Als duidelijk wordt dat de zaak geschikt is voor mediation en partijen vertrouwen hebben in mij als mediator, worden er afspraken gemaakt over het vervolg.

De mediationgesprekken gesprekken duren meestal anderhalf tot twee uur. Uitgangspunt is om binnen enkele weken tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Met de ondertekening van de overeenkomst geven partijen aan dat zij zich aan deze afspraken zullen houden.