Wat is mediation?

Soms bent u verstrikt geraakt in een (dreigend) conflict en weet u zelf niet meer hoe u uit deze situatie kan komen. Een vervelende en vaak ook onzekere periode. Een juridische procedure dreigt, waarvan u weet dat dit over het algemeen lang duurt, kostbaar is en uiteindelijk niet het resultaat hoeft op te leveren dat u wenst. In dat geval kan het verstandig zijn om een mediator in te schakelen. Voor bijna elk conflict is een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. Mediation is dan ook vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Als onafhankelijke, ervaren mediator kan ik inzicht verschaffen in het voorliggende conflict en samen met u op zoek gaan naar een uitkomst die voor beide partijen aanvaardbaar is, óók in de toekomst!

Uitgangspunten mediation

  • Mediation is vrijwillig. Alle partijen zitten vrijwillig aan tafel;
  • Mediation is vertrouwelijk. Alle partijen verplichten zich tot geheimhouding. Dit geldt ook voor de mediator. Dat betekent dat alles  kan worden besproken;
  • De mediator is neutraal en onafhankelijk, dat wil zeggen dat de mediator geen belang heeft bij de uitkomst van de mediation en er voor beide partijen is;
  • Mediation kan op ieder moment worden afgebroken door partijen;
  • Mediation is laagdrempelig.

Werkwijze mediation

Als partijen besluiten om tot mediation over te gaan, volgt er een gratis intakegesprek. Het doel van dit gesprek is om kennis te maken en de procedure uit te leggen. Vervolgens krijgen partijen de gelegenheid om hun kant van de zaak te belichten. Als duidelijk wordt dat de zaak geschikt is voor mediation en partijen vertrouwen hebben in mij als mediator, worden er afspraken gemaakt over het vervolg.

De daarop volgende gesprekken duren meestal anderhalf tot twee uur. Uitgangspunt is om binnen enkele weken tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Met de ondertekening van de overeenkomst geven partijen aan dat zij zich aan deze afspraken zullen houden.

Beoogd resultaat van een mediation:

  • Herstellen van de communicatie. Partijen luisteren naar elkaar en zoeken samen naar een aanvaardbare oplossing, die ook toekomstbestendig is;
  • In korte tijd duidelijkheid verkrijgen over de situatie en het vervolg. Alles kan worden besproken door de geheimhouding en vertrouwelijkheid die partijen met elkaar afspreken;
  • Voorkomen van vaak langdurige en vaak kostbare juridische procedures;
  • Behouden van de zakelijke relatie. Is dat niet mogelijk dan wordt de samenwerking op een respectvolle manier beëindigd. Door het op deze manier te beëindigen wordt reputatieschade voorkomen, immers alle partijen kunnen zich in de uitkomst vinden;
  • Vastleggen van de gemaakte afspraken in een overeenkomst.

Tarieven

Het intakegesprek is gratis. Doel van dit gesprek is om te kijken of de zaak geschikt is voor mediation en of er een klik is met mij als mediator.
Wanneer u besluit door te gaan kan de mediation worden gestart. Mijn uurtarief is € 130 per uur exclusief BTW. Dit tarief wordt gerekend voor de mediationgesprekken en de bijbehorende werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.