In het Belastingplan 2019 staan een aantal wetswijzigingen die ook gevolgen hebben voor de hoogte van de aftrekbaarheid van de partneralimentatie. Vanaf 2020 kan dit fiscale gevolgen hebben voor alimentatiebetalers.

Wat is partneralimentatie?

Als u gaat scheiden dan kan het zo zijn dat u op grond van uw inkomen moet bijdragen in de kosten van levensonderhoud van uw ex-partner. Deze alimentatie is meestal fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat deze uitgave als aftrekpost in de inkomstenbelasting mag worden opgenomen. Afhankelijk van uw inkomen mag in 2018 maximaal 51,95% van de betaalde partneralimentatie worden afgetrokken.

In het Belastingplan 2019 stelt het kabinet voor om de belastingaftrek van partneralimentatie te beperken. In het voorstel van het kabinet wordt de maximale belastingaftrek vanaf 2020 stapsgewijs verlaagd naar maximaal 37,05 % in 2023. Hierdoor kan u minder belastingvoordeel hebben. Met name de hogere inkomens ( circa € 68.500 en hoger) zullen hierdoor getroffen worden De lagere en middeninkomens zullen van deze maatregel geen of minder nadeel ondervinden.

De voorgenomen afbouw van het aftrekpercentage ziet er als volgt uit:

Jaar Aftrekpercentage
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%

Herziening partneralimentatie

Omdat bij de vaststelling van de partneralimentatie rekening wordt gehouden met het voordeel van de belastingaftrek, kunnen de netto alimentatielasten vanaf 2020 dus flink stijgen. Dit kan aanleiding zijn om de berekening van uw partneralimentatie aan te passen.

Bent u nu bezig met het opstellen van een echtscheidingsconvenant? Dan kan het verstandig zijn om een bepaling in het echtscheidingsconvenant op te nemen waarin bijvoorbeeld staat dat de partneralimentatie opnieuw zal worden berekend als de verminderde aftrek daadwerkelijk wordt doorgevoerd.