De Wet Herziening partneralimentatie geldt vanaf 1 januari 2020.

Wat betekent deze nieuwe wet?

De duur van de partneralimentatie gaat van 12 jaar naar maximaal 5 jaar. De regel is dat de minder verdienende partner vanaf het moment van de echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie krijgt. Dus als je 4 getrouwd bent geweest moet er 2 jaar partneralimentatie worden betaald.

Hierop zijn door de wetgever 4 uitzonderingen gemaakt:

1. Jongste kind is jonger dan 12 jaar
Als het jongste kind jonger is dan 12 jaar, heeft de partner die voor de kinderen zorgt, recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is.

2. Huwelijk heeft langer dan 15 jaar geduurd
Heeft het huwelijk langer dan 15 jaar geduurd en zit degene die alimentatie gaat ontvangen 10 jaar voor de  AOW-leeftijd. De alimentatie kan dan doorlopen tot de pensioendatum.

3. 50-plussers
Ben je 50 jaar of ouder en ben je 15 jaar of langer getrouwd, dan heb je maximaal 10 jaar recht op partneralimentatie.

4. Schrijnende gevallen
Als de beëindiging van de partneralimentatie te ingrijpend is, bijvoorbeeld door ziekte of arbeidsongeschiktheid, wordt een uitzondering op de duur van de alimentatie gemaakt.