Uit elkaar gaan is een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Toch moeten er veel dingen geregeld worden. In deze moeilijke periode is het fijn als een neutrale mediator helpt om orde te scheppen en eventuele escalatie voorkomt.

Als er kinderen in het spel zijn, dan staan de belangen van het kind voorop. Ik bespreek samen met de ouders hoe de zorg voor de kinderen nu en in de toekomst zal worden verdeeld. Dit wordt vastgelegd in het zogenaamde ouderschapsplan. Ook help ik mensen met de begeleiding van kinderen tijdens het echtscheidingsproces. Ik geef bijvoorbeeld tips over hoe de echtscheiding het beste aan kinderen kan worden verteld. Daarnaast kan ik in een één op één gesprek met de kinderen hun vragen en angsten bespreken. Ouders hebben namelijk vaak al genoeg aan hun eigen emoties.

Naast afspraken over de kinderen moeten er ook andere praktische en juridische zaken geregeld worden. Denk onder andere aan de verdeling van het huis, alimentatie en nalatenschappen. Partijen mogen erop vertrouwen dat ik er zorg voor draag dat alle punten worden besproken. Daarnaast zorg ik ervoor dat alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in het zogenaamde convenant.

Uitgangspunten mediation

  • Mediation is vrijwillig. Alle partijen zitten vrijwillig aan tafel;
  • Mediation is vertrouwelijk. Alle partijen verplichten zich tot geheimhouding. Dit geldt ook voor de mediator. Dit betekent dat alles  kan worden besproken;
  • De mediator is neutraal en onafhankelijk, dat wil zeggen dat de mediator geen belang heeft bij de uitkomst van de mediation. De mediator houdt de belangen van beide partijen in de gaten;
  • Mediation kan op elk moment worden afgebroken door partijen;
  • Mediaton is laagdrempelig en persoonlijk.

Werkwijze mediation

Als partijen besluiten om tot mediation over te gaan, volgt er een gratis intakegesprek. Het doel van dit gesprek is om kennis te maken en de procedure uit te leggen. Vervolgens krijgen partijen de gelegenheid om hun kant van de zaak te belichten. Als partijen vertrouwen hebben in mij als mediator, worden er afspraken gemaakt over het vervolg van het mediationtraject.

De vervolggesprekken duren meestal anderhalf tot twee uur. Uitgangspunt is om binnen enkele weken het mediationtraject af te ronden.

Beoogd resultaat van de mediation

  • Er is duidelijkheid over de verdeling van de zorgtaken voor de kinderen, nu en in de toekomst. Afspraken hierover zijn opgenomen in het ouderschapsplan.
  • Afspraken over materiële zaken zijn opgenomen in het convenant.
  • Door de gemaakte afspraken weten partijen waar ze aan toe zijn, ook in de toekomst. Dit geeft rust.